Peukalosäännöt vievät vinoon – mittaaminen kannattaa aina

Yrityksen kehittämisessä mittaaminen ja oikea mittaristo on tärkeä. Ihmisillä on taipumusta luottaa omaan päätöksentekoonsa, vaikka ihmisen päätöksentekoelimet eli aivot ovat kovasti epäluotettavat. Nobelisti Daniel Kahneman on kuvannut teoksessaan Thinking, Fast and Slow ihmisen päätöksenteon heuristiikkoja eli peukalosääntöjä. Ne ovat kehitystä aivojen 70 000 vuotta kestäneestä kehityksestä. Käytämme näitä peukalosääntöjä päivittäin. Ostamme kaupasta tiettyjä tuotteita sen kummemmin ajattelematta tai ajamme töistä kotiin tiettyä reittiä, koska olemme kehittäneet noihin peukalosäännön, jonka mukaan toimimme.

Kuva: https://www.startupvitamins.com

Kahnemanin mukaan toimimme kahden järjestelmän pohjalta, jotka kuten kirjan otsikkokin kertoo ovat nopea ja hidas. Ensimmäinen järjestelmä on nopea, intuitiivinen ja emotionaalinen. Se on auttanut ihmistä selviytymään petoeläimistä, vihollisheimoista ja mistä tahansa henkeä uhanneista asioista.  Järjestelmä kaksi taas on se hitaampi, harkitsevampi ja loogisempi. 

Kumpaa sorrumme käyttämään helpommin? Aivan. Ykkönen on ykkönen tässäkin. Sorrumme helposti käyttämään peukalosääntöjä ja tunteita vähänkin monimutkaisimmissa asioissa. Sen sijaan että miettisimme mitä me todella tiedämme ja ajattelemme asiasta, käännymme helposti järjestelmän yksi puoleen, joka palauttaa mitä me tunnemme. Meistä tuntuu, että päätös on hyvä tai että päätös on huono sen sijaan että arvioisimme sen faktojen pohjalta.

Siksi mittaaminen on mukana Tentrio teeseissäkin. Mitä et voi mitata, sitä et voi johtaa.