Asiakkaitamme

Oomi Energia on yksi Suomen suurimmista sähkönmyyntiyhtiöistä. Oomilla on yli 400 000 asiakasta ja se työllistää noin 40 oomilaista. Oomille olemme toteuttaneet aurinkosähköjärjestelmien ja autolatausjärjestelmien toimitusjärjestelmän, jolla hoidetaan koko toimitusprosessi liidistä asennukseen ja laskutukseen saakka.

Lue lisää Oomin Liekki-toiminnanohjausjärjestelmästä.

 

Turun Uunisepille olemme suunnitelleet ja toteuttaneet toiminnanohjausjärjestelmän. Pilvipohjaisella järjestelmällä Uunisepät hoitaa lähes kaikki liiketoiminnan prosessit liidistä laskutukseen. Järjestelmän osia ovat mm. asiakashallinta, tarjouslaskenta, tilaus-toimitusprosessit tuotannossa, asennusten hallinta, reklamaatioiden hoitaminen, johdon- ja taloushallinnon raportoinnit. Yhteistyömme aloitettiin vuonna 2006 ja jatkuu edelleen aktiivisena toiminnan kehittämisenä.

 

Vantaan Energialle olemme suunnitelleet ja toteuttaneet aurinkosähköjärjestelmien toimitusjärjestelmän, jolla hoidetaan koko toimitusprosessi liidistä asennukseen ja laskutukseen saakka.

 

Infrapille olemme suunnitelleet ja toteuttaneet karttapohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän sekä useita erilaisia ohjelmistotyökaluja maastokäyttöön.

 

Liikennevirastolle suunnittelemamme Tiekuva.com palvelu on ollut käytössä vuodesta 2005. Tiekuva.com palvelun käyttäjiä ovat ELY-keskukset sekä tienpidon konsulttiyhtiöt. Palvelussa on yli 15 miljoonaa kuvaa Suomen teistä eri vuosilta ja käyttäjiä on useita satoja.

 

Pohjolan Varmakoti Oy:lle olemme digitalisoineet tarjouslaskenta/tilausprosessin. Tarjouslaskenta hoituu pelkällä tabletilla asiakkaan luona, eikä erilaisia esitteitä tai näytekansioita välttämättä tarvita.

 

Tojeksi Oy:lle olemme toteuttaneet puhelimilla ja tableteilla käytettävän paperittoman tuntikirjausjärjestelmän. Eri työmaiden työtunteja pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti ja tehdyt tunnit on helppo siirtää palkanlaskentaan ja laskutukseen. Samoin työmaiden kustannusten seuranta on reaaliaikaista. Tehdyt tunnit voidaan kuittauttaa työn tilaajalta milloin tahansa, jolloin pienetkään työt eivät jää laskuttamatta.