Teesit

OTA HALTUUN -> KEHITÄ -> TEE TULOSTA

Haluamme auttaa yrityksiä hallitsemaan omaa liiketoimintaansa.

 • prosessit – prosessien kuvaaminen / toimintamallin kuvaaminen
 • aloituspiste siellä missä se on yrityksen kannalta tehokkainta
 • ongelmien priorisointi yhdessä asiakkaan kanssa
 • pahimmat tulipalot sammutetaan ensin

Haluamme auttaa yrityksiä kehittämään omaa liiketoimintaansa.

 • liiketoiminnan läpinäkyvyys koko henkilöstölle, jolloin kaikki tietävät missä mennään ja voivat kehittää omaa toimintaansa
 • rohkaisemme yrityksiä miettimään ja tekemään muutoksia, koska työkaluilla voidaan nähdä muutoksien vaikutus prosessiin (lean, ketterä kehittäminen)

Haluamme auttaa yrityksiä tekemään tulosta.

 • jos ei voi mitata, ei voi myöskään kehittää
 • tarjoamme työkalut, joilla voidaan mitata kaikkia resursseja
  • myynti (tarjoukset, tilaukset, raha, aika)
  • toimitusprosessi, raha, aika
  • laatu, reklamaatiot, raha, aika
  • kun eri asioita voidaan mitata, voidaan myös suunnata resursseja haluttuihin toimintoihin nopeasti
 • reaaliaikainen data (mitä tapahtuu juuri nyt)
  • mitä tahansa asioita voidaan raportoida ihan milloin tahansa

YKSINKERTAISTA MONIMUTKAINEN