Tentrio teki Vantaan Energia Sähköverkkojen asentajille TÄSMÄ-kapasiteetinhallinnan työkalun

Vantaan Energia Sähköverkko Oy:n asentajat tekevät yli 10 000 asiakaskäyntiä vuodessa. Luku sisältää kaikki sähkö- ja kaukolämmön laskutusmittaitteiden työt Vantaan alueella. Kaukolämmön laskutusmittalaitteiden asennusalue ulottuu myös Keski-Uusimaahan, Järvenpää-Kellokoski -alueelle saakka. Asentajien työkohteina ovat kaikki alueella rakenteilla olevat talot, kunnossapitopuolen vikautuneet mittalaitteet, lämmityksen ohjauksen vikatilanteet ja alueen kaukolämmön mittareiden asennukset.

Asentajien aikatalut pitävät, koska käytössä on Tentrion suunnittelema TÄSMÄ -kapasiteetinhallinnan työkalu, joka Vantaan Energia Sähköverkkojen tapauksessa on integroitu Aidon Onen työmääräimiin. Työkalun visuaalisessa näkymässä yhdistyvät tilatut työt ja käytettävissä olevat resurssit selkeän visuaaliseen kalenterinäkymään. TÄSMÄn näkymästä on erittäin helppo hahmottaa tilanne, nähdä milloin työt voidaan aloittaa ja milloin pitää olla valmista.

Täsmä Kapasiteetinhallinta™ hyödyntää toiminnanohjaus- tai työnohjausjärjestelmän työmääräimiä kapasiteetin visualisoinnissa. Toiminnan- ja työnohjausjärjestelmillä voidaan ohjata yrityksen toimintaa ja kerätä sekä hyödyntää siitä saatua dataa, kuten Täsmä Kapasiteetinhallinta™ tekee. Toiminnanohjausjärjestelmiä ovat myös esimerkiksi Tenrion Liekki™Microsoft DynamicsVisma NovaLemonsoft ja Oracle Netsuite.

“TÄSMÄ näyttää kuinka paljon meillä milloinkin on tekijöitä ja kuinka paljon töitä. Kun aletaan sopia vaikkapa kerrostalon mittariasennuksia, näemme TÄSMÄstä helposti ajankohdan, johon työt saadaan sovitettua. Voimme hyvillä mielin kertoa asiakkaalle, että teille on nyt aloituspäivä varattuna, pistäkää paikat kuntoon, me tulemme silloin”, toteaa Vantaan Energia Sähköverkkojen kenttäpalveluiden esimies Arto Flink. Tilanteen muuttuessa vaikkapa äkillisen sairastumisen vuoksi pystytään TÄSMÄn avulla näkemään heti, miten muutos vaikuttaa eri asiakkaiden kanssa sovittuihin lähiajan töihin.

“Esimerkiksi yhden asentajan sairastuminen näkyy sairaslomapäiviä esittävien palkkien lyhenemisenä seitsemän työtunnin verran ja samalla tarvittava määrä niitä töitä, joita voimme itse siirtää eteenpäin, siirtyy automaattisesti tuleville päiville. Tämä uusi tilanne näkyy näytöllä heti, kun sairasloma ja sen kesto on lisätty järjestelmään”, Flink kertoo.

Tentrio tarjoaa www-selaimella käytettävän TÄSMÄ-kapasiteetinhallinnan työkalun SaaS-palveluna. Visualisoitu näkymä muodostuu käytössä olevan järjestelmän työmääräimien perusteella. Palvelu toimii helpon ja selkeän käyttöliittymän kautta.

Tentrio Oy on oululainen ohjelmistotalo, jonka missiona on yksinkertaistaa monimutkainen. Olemmme toteuttaneet SaaS-palveluita jo kahdenkymmenen vuoden ajan niin isoille kuin pienillekin organisaatioille. Asiakkaidemme mukaan tekemisessämme korostuvat hyvä yhteistyö, avoimuus ja reilu tekeminen.

Lisätiedot:

Vantaan Energia Sähköverkot Oy
Arto Flink
kenttäpalveluiden esimies
040 828 5275
arto.flink@vantaanenergia.fi

Tentrio Oy
Markku Kippola
asiakkuuspäällikkö
044 535 6692
markku.kippola@tentrio.com