Markku Kippola

Markku Kippola

Uunisepille sähköinen allekirjoitus

Tentrio on vuodesta 2006 kehittänyt Uuniseppien prosesseja digitaalisiksi. Tuoreimpana kehitysvaiheena Uunisepillä otettiin käyttöön sähköinen allekirjoitus integroimalla Visma Signin sähköinen allekirjoitus Uuniseppien Liekki-toiminnanohjaukseen. Tentrion tunnuslause on yksinkertaistaa monimutkainen. Sähköinen allekirjoitus toteuttaa sitä yksinkertaistamalla ja suoraviivaistamalla toimitusprosessia ja helpottamalla niin asiakkaan kuin…

Konenäkö anonymisoi Infrapin kuvat

Tentrio on toteuttanut Infrap Oy:lle Hoiku-sovelluksen ympärivuotiseen maanteiden hoitourakoiden valvontaan. Ohjelman eräs ominaisuus on jatkuva kuvaus, jossa Hoiku-sovellus ottaa kuvia ennalta määrätyin välein. Tammikuun aikana maanteiden hoitourakoiden valvonnassa kuvia kertyi vajaa viisikymmentä tuhatta kappaletta. Koska valvonta tapahtuu julkisilla teillä, kuvat…