Liekki-toiminnanohjaus

Mikä on Liekki™?

Liekki™ on Tentrion kehittämä toiminnanohjausjärjestelmä pk-yrityksille.

Mitä Liekillä™ tehdään?

Liekki™ on toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla yritys hallitsee toimintansa yhden järjestelmän avulla liidistä laskuun. Ajattelemme toiminnanohjausta hiukan perinteistä laajemmin, eli meillä mukana on myös CRM:n eli asiakkuudenhallinnan piiriin kuuluvat asiat. Olemassa olevaa tietoa täytyy jalostaa ja käyttää mahdollisimman varhaisesta vaiheesta alkaen.

Mikä on liidi?

Liidi on potentiaalinen ostava asiakas. Liidi juontaa juurensa englanninkielisestä sales lead -termistä eli se on vapaasti suomentaen myyntivihje. Liideistä tulee asiakkaita, tulonlähteitä ja palkanmaksun mahdollistajia. Siksi olemme ottaneet liidit mukaan Liekkiin™

Tarjouksen tekeminen Liekillä™

Tarjouksien tekeminen on monesti hankalaa, vaikka apuvälineenä on Excel monine apuineen. Olemme toteuttaneet useita erilaisia, monimutkaisiakin tuotteiden ja palveluiden tarjouslaskentoja uuneista keittiöremontteihin ja aurinkoenergiajärjestelmiin. Tarjouslaskennan avulla tarjous voidaan tehdä heti, vaikka asiakkaan kanssa yhdessä, ja tarvittaessa mukaan voidaan laskea erilaisia rahoitusjärjestelyjä tai toimitusvaihtoehtoja.

Tilausten hallinta Liekillä™

Yrityksen rahavirrat tulevat tilauksista. Ne määrittelevät myös yrityksen myöhempää tekemistä tuotannosta asennuksiin. Tilaukset myös huolehtivat siitä, että asiat eivät ole muistin päällä ja ne muistetaan valmistaa, toimittaa ja laskuttaa asiakkaan kanssa sovittuina aikoina.

Toimitusten hallinta Liekillä™

Toimitusten hallinta voi olla yksinkertainen tai monimutkainen. Yksinkertaisimmillaan toimitusten hallinta on pelkästään sitä, että toimitus kuitataan toimitetuksi. Monimutkaisimmillaan se pitää sisällään tuotantoa, tilauksia alihankkijoilta ja omaa tai ulkoistettua asennustoimintaa.

Laskutus Liekillä™

Laskutus voidaan automatisoida, kun ketju liidistä laskutukseen on tehty hyvin. Asiakkaan ja tilauksen tieto on rikastunut matkalla ja kaikki tämä päätyy laskulle, olipa kyse sitten tunneista tai muista laskutusyksiköistä.

Raportointi Liekillä™

Liekkiä voidaan käyttää erilaisten asioiden raportointiin. Raportit voivat olla määrämuotoisia, ennalta määritettyjä kiinteitä raportteja johonkin tiettyyn tarpeeseen, kuten esim. kassavirran, myynnin, tilausten ja laskutuksen seuraamiseen. Toinen vaihtoehto on etsiä haluamaansa tietoa raporttigeneraattorilla suoraan tietokannasta, jolloin voi valita haluamansa asiat ja viedä tiedon käsiteltäväksi taulukkolaskentaohjelmaan. Näin saadaan luotua haluttuja raportteja milloin tahansa ja mistä asiasta tahansa.